fbpx
Doctor's Search

Poradnia Rodzinna GP

Medycyna rodzinna

a3Nazywana też medycyną ogólną. Obejmuje swoim zakresem zarówno dzieci, dorosłych jak i osoby starsze. Każda z grup wiekowych ma swoje specyficzne schorzenia, dlatego lekarz ogólny musi znać cały szeroki zakres schorzeń oraz umieć prowadzić ich leczenie.

Ponieważ lekarz ogólny jest tym, który pierwszy musi wychwycić objawy schorzenia, poprowadzić diagnostykę oraz leczenie, powinien to być lekarz z jak najszerszym doświadczeniem zawodowym.

Lekarz rodzinny powinien mieć duże doświadczenie w zakresie pediatrii. Oznacza to że powinien mieć wiedzę z zakresu prawidłowego rozwoju dziecka jak i specyficznych schorzeń tego wieku. Najczęściej występujące zmiany wieku niemowlęcego i dziecięcego to kolki, alergie, nietolerancje pokarmowe, egzemy, choroby infekcyjne, choroby zakaźne. Często źle postawiona diagnoza czy niewłaściwie podjęte leczenie może prowadzić do stanow przewlekłych. Przykładowo – przewlekła i nieleczona infekcja dóg oddechowych może zakończyć się astmą.

Lekarz ogólny leczy osoby dorosłe. Powinien mieć więc szeroką wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, chirurgii, dermatologii, onkologii, neurologii, psychiatrii. Musi sprawnie posługiwać się narzędziami diagnostycznymi typu EKG, USG, umieć zinterpretować wyniki badań diagnotyki laboratoryjnej. W zalezności od typu schorzenia lekarz ogólny powinien umiejętnie dobrać dalsze postępowanie i leczenie. W sytuacjach wątpliwych może skorzystać ze skierowania do lekarza konsultanta. Gdy tego wymaga schorzenie – powinien skierować pacjenta do szpitala. Głównym jednak narzędziem lekarza ogólnego jest farmakoterapia. Właściwe podanie leków znaczenie przyspiesza proces leczenia i rekonwalescencji.

Oddzielną grupę stanowią schorzenia osob starszych. Ze względu na proces starzenia gorzej funkcjonuje układ odpornościowy, kostno – stawowy, krążenia, pokarmowy, nerwowy. Osoby starsze często więc narażone są na choroby zwyrodnieniowe, reumatyczne, układu krążeniowo – oddechowego, metaboliczne, neurodegeneracyjne, otępienne, które wymagają specyficznego postępowania terapeutycznego. Ze względu na zmniejszoną wydolność osoby starsze wymagaja wdrożenia odpowiedniej opieki i pielęgnacji.

Postępowanie lekarza ogólnego

Wizyta u lekarza ogólnego charakteryzuje się określonym algorytmem.

W czasie wizyty lekarz zbiera informacje o aktualnej chorobie, może pytać o okoliczności dodatkowe związane z chorobą, schorzeniami występującymi w rodzinie oraz o aktualnie pobierane leki. Powinien również zebrać informacje o uczuleniach na specyficzne rodzaje leków.

Następnie lekarz przystępuje do badania fizykalnego. Badanie to najczęściej dotyczy zgłaszanych objawów.

Po postawieniu wstępnego rozpoznania lekarz może skierować nas na dodatkowe badania zarówno w zakresie badań laboratoryjnych, jak i obrazowych. W części przypadków lekarz skieruje nas do konsultanta z zakresu odpowiedniej specjalizacji ( np.: gastroenterologii, urologii, kardiologii i in.).

Zwykle w trakcie wizyty otrzymujemy recepty na określone leki. Lekarz również może wystawić zwolnienia z pracy, zaświadczenia o stanie zdrowia, zwolnienia z zajęć szkolnych. Często musi wypełniać specyficzne formularze związane z uzyskaniem prawo jazdy ( druki D4 ) formularze do ubezpieczenia. Poprzedza je najczęściej odpowiednie badanie.

Pacjenci w różnym stopniu odpowiadają na leczenie. Dlatego wskazane jest wykonanie wizyty kontrolnej celem określenia stopnia poprawy lub celem przedłużenia bądź modyfikacji wdrożonego leczenia.

EnglishPolish